Velikonoční pondělí

Zasíláme pozdrav z Japonského Tokia. O velikonočním pondělí budeme se SKIF rodinou vítat jaro (Hanami) v Tokijském parku. Proto nebude trénink Karate Kid. Dalším důvodem je i volno v ČR

OSS